ခွင့်ခံစားခွင့်

နှစ်ပတ်လည်ခွင့်ကို သတ်မှတ်ထားသည့် ဧပြီ - မတ် နှစ်ပတ်လည်အတွင်းယူရမည်။ ဝန်ထမ်းအားလုံးသည် ခွင့်ရက်သက်တမ်း သတ်မှတ်နှစ်အသစ်ထဲသို့ နှစ်ပတ်လည်ခွင့် အများဆုံး ၅ ရက်ထိ သယ်ယူပေါင်းထည့်ခွင့် ရှိပါသည်။

ထိုသယ်ယူပေါင်းထည့်ထားသောခွင့် ၅ ရက်ကို ခွင့်ရက်သက်တမ်း သတ်မှတ်နှစ်အသစ်၏ ပထမ ၃ လ (ဧပြီလ ၁ ရက် - ဇွန်လ ၃၀ ရက်) အတွင်း အသုံးပြုရပါမည်။

‌ဇွန်လ ၃၀ ရက်ကျော်လွန်ပြီးနောက် ခွင့်ရက်များကို သယ်ယူပေါင်းထည့်ခွင့်ပြုရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအပေါ် တာဝန်ရှိသော မန်နေဂျာမှ ဝန်ထမ်းရေးရာစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေး၍ သဘောတူထားသော ခွင့်ပြုစာပါရှိရမည်ဖြစ်ပြီး “ခြွင်းချက်သတ်မှတ်ပေးထားသော ကိစ္စရပ်များ” တွင်သာ အသုံးပြုရမည်။ ထိုသို့သော ကိစ္စရပ်မျိုးတွင် ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနက Yoma Connect System တွင် လက်ကျန်ခွင့်ရက်များကို လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ချိန်ညှိပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်သွားပါမည်။

ဝန်ထမ်းများသည် တစ်နှစ်လျှင် လုပ်ခပြည့်ဆေးခွင့် ၃၀ ရက် ခံစားရယူခွင့်ရှိပါသည်။

ဝန်ထမ်းများအား ၎င်းတို့၏ ဆေးခွင့်ရက်များကို ခွင့်ရက်သက်တမ်းနှစ် (ဧပြီ - မတ်) တစ်နှစ် စသည့်နေ့မှစ၍ ကြိုတင်ခံစားခွင့်ပေးထားပါသည်။

ဆေးခွင့်လျှောက်သည့် ဝန်ထမ်းများသည် ခွင့်‌လျှောက်လွှာကို Yoma Connect App မှတစ်ဆင့် ပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပြီး ယူသည့်ခွင့်ရက်သည် နှစ်ရက်ဆက်ထက် ကျော်လွန်ပါက ခိုင်လုံသည့်ဆေးထောက်ခံစာကိုပါ ပူးတွဲပေးပို့ရပါမည်။

ဆေးခွင့်သည် နားရက်၊ ရုံးပိတ်ရက်များ (သို့) ဝန်ထမ်းများ မီးဖွားခွင့်ယူထားသည့်ကာလများအတွက် အကျုံးမဝင်ပါ။

ဝန်ထမ်းအနေဖြင့် ပြင်းထန်သော ရောဂါဝေဒနာကြောင့် ရက် ၃၀ ကျော်လွန်သည်အထိ အလုပ်ပြန်ဆင်းရန် အဆင်မပြေသေးသည့် ဖြစ်ရပ်မျိုးတွင် အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်နိုင်သည် -

  • လုပ်ခမဲ့ဆေးခွင့်သက်တမ်းတိုးပေးခြင်း (သို့)
  • ဆေးခွင့်ပေးထားသော အနေအထားအပေါ် ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (သို့)
  • တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိသဖြင့် အလုပ်ခန့်အပ်မှုကို ရပ်ဆိုင်းခြင်း။

ရှောင်တခင်ခွင့်၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် ဝန်ထမ်းအနေဖြင့် အရေးကြီးသည့် (သို့) ကြိုတင်မသိနိုင်သည့် အရေးကြီးကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။

ဝန်ထမ်းအားလုံးသည် တစ်နှစ်လျှင် ((ဧပြီ - မတ်) လုပ်ခပြည့်ရှောင်တခင်ခွင့် စုစုပေါင်း ၆ ရက် ခံစားခွင့်ရှိသည်။ ရှောင်တခင်ခွင့်ကို အချိုးကျစနစ်ဖြင့် ပေါင်းပေးပါသည်။

ရှောင်တခင်ခွင့်ကို ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အခါကြီးရက်ကြီးပွဲတော်များမှလွဲ၍ တစ်ကြိမ်ယူလျှင် ၃ ရက် ဆက်တိုက်ထက်ပို၍ မယူရပါ။

အသုံးမပြုထားသော ရှောင်တခင်ခွင့်ရက်များအား သယ်ယူပေါင်းထည့်နိုင်မည်မဟုတ်ဘဲ လစာထဲ ပေါင်းထည့်ပေးမည်လည်း မဟုတ်ပါ။

ရှောင်တခင်ခွင့်ယူလိုသော ဝန်ထမ်းများသည် ၎င်းတို့၏ တာဝန်ရှိ မန်နေဂျာထံသို့ ကြိုတင်၍ အကြောင်းကြားရမည်ဖြစ်ပြီး မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ မိမိတာဝန်ချိန်မတိုင်မီ တစ်နာရီအလိုထက် နောက်မကျဘဲ အကြောင်းကြားရပါမည်။ သက်ဆိုင်ရာ ရှောင်တခင်ခွင့်လျှောက်လွှာကို ၎င်းတို့ လုပ်ငန်းခွင်ပြန်ဝင်ပြီး သုံးရက်အတွင်း Yoma Connect App မှတစ်ဆင့် ပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဝန်ထမ်းများသည် လုပ်သက် ၆ လ ပြည့်ပြီးမှသာလျှင် လက်ထက်ထိမ်းမြားရန်ခွင့်ကို ၆ ရက်ဆက်တိုက် (စနေ၊ တနင်္ဂနွေ အပါအဝင်) ခံစားခွင့်ရှိသည်။ လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်ခွင့်လျှောက်လွှာကို ကြိုတင်၍ ပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပြီး မင်္ဂလာပွဲဖိတ်စာ (သို့) လက်ထပ်စာချုပ် (မင်္ဂလာဆောင်ပြီးနောက်) နှင့်အတူ ပေးပို့ရမည်။

ရိုးမလုပ်ငန်းစု၏မီးဖွားခွင့် မူဝါဒ

ဤအနာဂတ်အစီအစဉ်သည် ၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့မှစတင်၍အကျိုးသက်ရောက်ပါသည်။ အနာဂတ်အစီအစဉ်အားရိုးမလုပ်ငန်းစုတွင်လုပ်ကိုင်နေသောအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတိုင်းခံစားခွင့်ရှိပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

မီးဖွားခွင့်ဆိုသည်မှာကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ  ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်၊ ကလေးမီဖွားချိန် နှင့် ကလေးမွေးဖွားပြီး ကလေးအားပြုစုချိန်များတွင် အလုပ်မှ ခေတ္တခဏအနားယူခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် မီးဖွားခွင့်အတွက်အချိန်မည်မျှရနိုင်ပါသနည်း။

မြန်မာနိုင်ငံ၏အလုပ်သမားဥပဒေလက်အောက်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သောဝန်ထမ်းများသည် မီးဖွားခွင့် ၁၄ ပတ်ရရှိပါသည်။ သို့သော်လည်း ရိုးမလုပ်ငန်းစုသည် အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းများအတွက် အထူးမွေးဖွားခွင့်အားထားရှိပေးထားပါသည်။ ရိုးမလုပ်ငန်းစုအတွင်းလုပ်ကိုင်နေသော ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် မီးဖွားခွင့် ၂ဝပတ် အားလစာအပြည့်ဖြင့်ခွင့်ရယူနိုင်ပါသည်။

လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

  • ဝန်ထမ်းသည် မီးဖွားခွင့်ယူရန် ခွင့်ယူရက်မတိုင်မှီ ၃လ ကြိုတင်အကြောင်းကြားရမည်။
  • ဝန်ထမ်းသည် မီးဖွားခွင့်အား မန်နေဂျာဖြင့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်၍ Yoma Connect App တွင်ခွင့်တင်ရမည်။
  • ဝန်ထမ်းသည် မီးဖွားခွင့်အား မီးမဖွားခင် ၆ပတ်အလိုမှစတင်၍ရယူနိုင်သည်။
  • ဝန်ထမ်းသည် မီးဖွားခွင့်မယူမှီ အလုပ်တာဝန်များအား သေချာစွာလွှဲပြောင်းပေးရမည်။

အမျိုးသားဝန်ထမ်းများသည် ကလေးမွေးဖွားပြီးသည့် တစ်နှစ်အတွင်း လုပ်ခပြည့်ခွင့်ရက် စုစုပေါင်း ၁၅ ရက် ခံစားခွင့်ရှိပါသည်။ ထို ၁၅ ရက်သည် ဆက်တိုက်ယူစရာမလိုဘဲ တစ်နှစ်လုံး ခွဲယူနိုင်ပါသည်။ ဖခင်ခွင့်လျှောက်ထားသော ဝန်ထမ်းများသည် Yoma Connect App မှတစ်ဆင့် လျှောက်လွှာပေးပို့သည့်အခါ ကလေး၏ မွေးစာရင်းကိုပါ ပေးပို့ရပါမည်။

အချိန်ပြည့် ဝန်ထမ်းများအားလုံးသည် အစမ်းခန့်ကာလပြီးမြောက်ပြီးနောက် ပြက္ခဒိန်နှစ်တစ်နှစ်လျှင် (ဧပြီ - မတ်) စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် ၇ ရက် ခံစားခွင့်ရှိပါသည်။ ဝန်ထမ်းဘက်မှ စာမေးပွဲ ရက်စွဲပါရှိသော ထောက်ခံစာများ ပေးထားလျှင် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကို ခံစားခွင့်ပေးပါမည်။ ဝန်ထမ်းများအား ပညာသင်ရန်ခွင့် ခံစားခွင့်မပေးထားပါ။

တစ်ပတ်လျှင် ၅ ရက်အောက် (သို့) တစ်နေ့လျှင် ၈ နာရီအောက် အလုပ်ဆင်းရသော အချိန်ပိုင်း ဝန်ထမ်းများအတွက် ၎င်းတို့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ထားသော အချိန်ရာခိုင်နှုန်းအလိုက် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကို အချိုးကျစနစ်ဖြင့် ခံစားခွင့်ပေးပါမည်။

ထိုစာမေးပွဲများသည် ဝန်ထမ်း၏ လက်ရှိရာထူး (သို့) လုပ်ငန်း၏ အနာဂတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်း အတည်ပြုထားသော ပညာရပ်နယ်ပယ်အတွက် ဖြစ်မှသာ စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကို လျှောက်ထားခွင့်ရှိပါသည်။ စာမေးပွဲများနှင့် သင်ယူသည့် ဘာသာရပ်သည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွက်ဖြစ်ပါက ဝန်ထမ်းသည် သူ၏ နှစ်ပတ်လည်ခွင့် ခံစားခွင့်များကို အသုံးချရပါမည်။

စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်တိုင်းအတွက် လျှောက်လွှာများကို ကြီးကြပ်ရေးမှူး/ တာဝန်ရှိ မန်နေဂျာထံသို့ ကြိုတင်၍ ပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပြီး ကြိုတင်ခွင့်ပြုခြင်းမရှိဘဲ ခွင့်ယူပိုင်ခွင့်မရှိပါ။

ဝန်ထမ်းများသည် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်အတွက် Yoma Connect App မှတစ်ဆင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ဝန်ထမ်းများ၏ မိသားစုဝင်အရင်းအချာများ (မိဘများ၊ ဇနီး/ခင်ပွန်း၊ သားသမီးများ၊ မွေးချင်းများသာ) ကွယ်လွန်သွားပါက ပြက္ခဒိန်နှစ်တစ်နှစ်လျှင် (ဧပြီ - မတ်) သာရေးနာရေးခွင့် (စနေ၊တနင်္ဂနွေနှင့် အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်များ အပါအဝင်) ၇ ရက်ကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။

ဝန်ထမ်းသည် ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက် (သို့) ကြိုတင်ခွင့်ပြုထားခြင်း မရှိဘဲ အလုပ်မှ ခွင့်ပြုပေးထားသော ခွင့်ရက်ထက်ကျော်လွန်ကာ အလုပ်ပျက်ကွက်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင် ထိုပျက်ကွက်မှုကို လုပ်ခမဲ့ဟု သတ်မှတ်၍ ပျက်ကွက်သည့် ကာလအတွက် ဝန်ထမ်း၏ လုပ်ခ/လစာ ထဲမှ နုတ်ယူသွားမည်ဖြစ်သည်။