လေ့လာသင်ယူမှုနှင့်တိုးတက်မှု

Policy > ရိုးမအုပ်စု၏ မူဝါဒ နှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ > လေ့လာသင်ယူမှုနှင့်တိုးတက်မှု

ဝန်ထမ်းတိုင်းအတွက် အောက်ပါကာလများတွင် စွမ်းဆောင်ရည်သုံးသပ်ခြင်းကို  ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ 

  1. အစမ်းခန့်ကာလအဆုံးနှင့်  ရိုးမအုပ်စု၏ အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်းအဖြစ် အတည်ပြုချက်မပေးခင်ကာလ။
  2. ဘဏ္ဍာနှစ်တစ်နှစ်ချင်းစီ၏အဆုံး နှင့်
  3. ဝန်ထမ်း၏ စွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်စေရန်အတွက် အလုပ်ရှင်မှ ကူညီရန်လိုအပ်သည့်အခါ။ 

ကျွန်ုပ်တို့သည် တရားမျှတမှု၊ မတူကွဲပြားမှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှုနှင့် အသိအမှတ်ပြုမှုဟူသော အလေ့အထများကို အတူတကွကျင့်သုံးသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် တက်လမ်းများ တည်ဆောက်နိုင်စေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းများအပေါ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပါသည်။

ဝန်ထမ်းများတွင် ၎င်းတို့၏ မန်နေဂျာနှင့် ညှိနှိုင်းဆုံးဖြတ်ပြီး အခါအားလျော်စွာ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုရှိသော တက်လမ်းအစီအစဉ်တစ်ခု ရှိသင့်သည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။

ဝန်ထမ်းများ၏ အလုပ်တာဝန်နှင့် ဆက်စပ်သော ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် အခြားစွမ်းရည်များအတွက် လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး အစီအစဉ်များကို အခါအားလျော်စွာ တက်ရောက်နိုင်စေရန် ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။ အတန်းတက်ရောက်မှုနှင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုတို့ကို မဖြစ်မနေ လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဝန်ထမ်းများသည် ထိုကဲ့သို့သော အစီအစဉ်များကို စီစဉ်ထားသည့် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို တက်ရောက်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ရိုးမအုပ်စုအနေဖြင့် ဝန်ထမ်းများအား စုပေါင်းလေ့ကျင့်သင်ကြားရေး အစီအစဉ်များနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များမှတစ်ဆင့် ၎င်းတို့၏ လက်ရှိရာထူး (သို့) ရိုးမအုပ်စုအတွင်းရှိ ရာထူးတို့နှင့် ဆက်စပ်သော ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်များကို သင်ယူရန် တိုက်တွန်းလိုပါသည်။

ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အတတ်ပညာဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု/ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု)၊ ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ဖန်တီးခြင်း နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးခြင်း စသော လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး အစီအစဉ်များကို ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဝန်ထမ်းများအတွက် အစီအစဉ်များကို အွန်လိုင်း ( ဒီဂျစ်တယ်နည်းဖြင့် လေ့လာသင်ယူခြင်း)နှင့် အော့ဖ်လိုင်း ( စာသင်ခန်းသင်ယူမှု) ပုံစံနှစ်မျိုးလုံးဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။

ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် မည်သည့် လေ့လာမှု (သို့) လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုတွင်မဆို ပါဝင်တက်ရောက်ရန် စိတ်ပါဝင်စားပါက စာရင်းပေးသွင်းခြင်း မပြုမီ မိမိ၏ အထက်အရာရှိ (သို့) ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန် တိုက်တွန်းလိုပါသည်။