ဝန်ထမ်းလက်စွဲစာအုပ်

Serge Pun & Associates (Myanmar) Ltd. ("SPA") သည် ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွက် စီမံကိန်းများစွာကို ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

United Nations Global Compact ၏ အခြေခံမူ ၁၀ ချက်အတိုင်း လိုက်နာလုပ်ဆောင်သည့် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည့်အလျောက် Serge Pun & Associates (Myanmar) Ltd ("SPA") နှင့် ၎င်း၏ တွဲဖက်ကုမ္ပဏီများဖြစ်သည့် First Myanmar Investment နှင့် Yoma Strategic Holdings ("The Yoma Group") နှင့် ၎င်းတို့၏ လက်အောက်ခံ ကုမ္ပဏီများသည် အကျင့်ပျက်ချစားခြင်းနှင့် နိုင်ငံရေးကိုယ်စားလှယ်များ၊ နိုင်ငံရေး အရာရှိများ (သို့) ပါတီများထံမှ အကျိုးခံစားခွင့် ပြန်ရရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ငွေသား (သို့) ပစ္စည်းများပေး၍ လာဘ်ထိုးခြင်း အပါအဝင် အခြားလာဘ်ပေးလာဘ်ယူခြင်းများကို လုံးဝ လက်ခံပေးမည်မဟုတ်ပါ။ ဤအချက်သည် ဝန်ထမ်းများမှ ဖောက်သည်များ၊ အခြားအပြင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်ဆံလုပ်ကိုင်ခြင်းများ အတွက်လည်း အကျုံးဝင်ပါသည်။

ပြည်သူများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော မြန်မာနိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရန်။

ဝန်ထမ်းများ၏ ကျေနပ်နှစ်သက်မှု 

ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝန်ထမ်းထုအတွင်း တရားမျှတမှု၊ မတူကွဲပြားမှု၊ အခွင့်အာဏာပေးအပ်မှု၊ အသိအမှတ်ပြုမှု စသည့် အသိတရားများကိုအခြေခံသည့် ယဉ်ကျေးမှုတစ်ရပ်ထွန်းကားပြန့်နှံ့စေရေးအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတည်ဆောက်ပေးလျက် ရှိပါသည်။

သုံးစွဲသူပြည်သူများ၏ ကျေနပ်နှစ်သက်မှု

ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြည်သူတို့၏ လိုအပ်ချက်များအတွက် အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော မိတ်ဖက်အဖြစ် ရပ်တည်လျက် ရှိပါသည်။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ ကျေနပ်နှစ်သက်မှု

ကျွန်ုပ်တို့သည် သမာဓိရှိသော ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် ပြည့်စုံမျှတသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့် ရေရှည်တည့်တံ့ခိုင်မြဲသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခွင့်အလမ်းများကို ဖန်တီးပေးလျက် ရှိပါသည်။

  • တီထွင်ကြံဆမှု
  • ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု
  • သမာဓိရှိမှု
  • ရိုသေလေးစားမှု

Yoma Group သည် တန်းတူအခွင့်အရေးပေးသည့် အလုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီး ဝန်ထမ်းများ (သို့) အလုပ်လျှောက်ထားသူတို့၏ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု၊ ကျား၊ မ၊ နိုင်ငံသားဇာတိ၊ အသက်၊ မသန်စွမ်းမှု၊ အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေ၊ လိင်စိတ်ခံယူမှု (သို့) တည်ဆဲ ဥပဒေဖြင့် ကာကွယ်ထားသော အခြားမည်သည့်အရာကိုမျှ အခြေခံ၍  ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း မရှိပါ။ ဤမူဝါဒသည် အလုပ်ခေါ်ယူခြင်း၊ အလုပ်ခန့်ခြင်း၊ နေရာချထားခြင်း၊ လျော်ကြေးပေးခြင်း၊ ရာထူးတိုးခြင်း၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် အလုပ်ရပ်စဲခြင်းအပါအဝင် အခြား အလုပ်ခန့်အပ်ထားခြင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေအားလုံးအတွက် အကျုံးဝင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းများအားလုံးသည် တူညီသောလုပ်အားအတွက် တူညီသောလစာ ရသင့်ပါသည်။

ဝန်ထမ်းအားလုံးကို အခွင့်အရေး တန်းတူပေးနိုင်ရန်၊ လူတိုင်းအပေါ် မျှတစွာဖြင့်  ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း မရှိသည့် လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု ဖြစ်လာစေရန်၊ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းများကို ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရန်နှင့် မတူညီကွဲပြားသည့် ဝန်ထမ်းအချင်းချင်း ကောင်းမွန်သော ဆက်ဆံရေးများ ရှိစေရန်ဆိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဤမူဝါဒကို Yoma Group မှ ချမှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။