အတွင်းလူသတင်းပေးပို့ခြင်း

၁။ မရိုးသားမှု၊ မဖွယ်ရာမှုကိစ္စများအကြောင်း သတင်းပေးပို့ခြင်း

လုပ်ငန်းစု၏ ဝန်ထမ်းများ (“ဝန်ထမ်းများ”) အနေဖြင့် မလျော်ကန်မှုများ၊ မဖွယ်ရာမှုများနှင့် စိုးရိမ်မှုများရှိပါက ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိ၊ နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာနိုင်သည့် အကျိုးဆက်များကို ပူပန်စရာမလို လွတ်လပ်စွာ ပွင့်လင်းစွာ ဖော်ထုတ်တိုင်ကြား သတင်းပေးပို့နိုင်မည့် လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခု ဖန်တီးပေးရန်နှင့် လိုအပ်သည့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများကို စီစဉ်ပြုလုပ်ရန်မှာ လုပ်ငန်းစုအတွက် အကျိုးရှိစေသည်ဟုကုမ္ပဏီမှ ယုံကြည်ပါသည်။

လုပ်ငန်းစဉ်များကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်

ကုမ္ပဏီသည် ဤလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် နောက်ဆုံးရ အချက်အလက်များကို ဝန်ထမ်းများ သိရှိစေရန် ထုတ်ပြန်ကြေညာမှာဖြစ်ပါသည်။

တိုင်တန်းချက်ပေးပို့ရမည့် အာဏာပိုင်

ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ဝင် (ဌာနခွဲတစ်ခု၏ စီမံခန့်ခွဲရေးမှူး/ အကြီးအကဲ/ မန်နေးဂျင်းအဆင့်နှင့် အထက် ရာထူးရှိသူများ အပါအဝင်) တို့ ပါဝင်ပတ်သက်သော တိုင်ကြားချက်များကို အလုပ်အမှုဆောင်မဟုတ်သော ညွှန်ကြားရေးမှူး (Non- Executive Director) ထံ အောက်ပါ QR Code (သို့) အစီရင်ခံစာကို whistleblowing@yoma.com.mm မှတစ်ဆင့် အမည်နာမ ဖော်ပြရန်မလို အီးမေးပေးပို့ အကြောင်းကြားနိုင်ပါသည်။

တိုင်ချက်ဖွင့်နိုင်သော အခွင့်အရေး

မည်သည့်ဝန်ထမ်းမဆို ရိုးသားဖြောင့်မှန်သော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တိုင်ကြားမှုကို ချုပ်ချယ် ဟန့်တား နိုင်ခွင့်မရှိသကဲ့သို့ ယင်းအခွင့်အရေးကျင့်သုံးမှုကိုလည်း တားမြစ် ကန့်သတ်ခွင့်မရှိပါ။

တားဆီးပိတ်ပင်မှုကို ဟန့်တားခြင်း

ကုမ္ပဏီသည် တိုင်ချက်ဖွင့်လိုသော (သို့) တိုင်ချက်ဖွင့်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ဝန်ထမ်းအား ပိတ်ဆို့ဟန့်တားမှုကို ကန့်ကွက်သကဲ့သို့ ထိုသို့ပြုမူသူများကိုလည်း လက်ခံလျစ်လျူရှုမည် မဟုတ်ပါ။ လုပ်ငန်းစုအတွင်းရှိ မည်သည့်ဝန်ထမ်း၊ အရာရှိ (သို့) ကိုယ်စားလှယ်တို့မှ ထိုသို့ပြုမူကျူးလွန်ကြောင်း သိရှိရပါက စည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ သင့်လျော်သလို အရေးယူသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။

ရန်တုံ့နှင်းမှုကို တားမြစ်ခြင်း

ကုမ္ပဏီသည် တိုင်ချက်ဖွင့်လိုသော (သို့) တိုင်ချက်ဖွင့်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော (သို့) တိုင်ချက်ဖွင့်ပြီးသော ဝန်ထမ်းအပေါ် ရန်တုံ့နှင်းမှုကို လက်ခံလျစ်လျူရှုမည် မဟုတ်ပါ။ လုပ်ငန်းစုအတွင်း မည်သူမဆို ထိုသို့ပြုမူခဲ့ကြောင်း (သို့) ပြုမူလိုကြောင်း သိရှိရပါက စည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ သင့်လျော်သလို အရေးယူသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ ရန်တုံ့နှင်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားချက်ကို လက်ခံရရှိပါက အခြားတိုင်ကြားချက်များကဲ့သို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။

၂။ တိုင်တန်းမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ

တိုင်တန်းမှုများအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်များ

ပြေစာများ၊ တိုင်စာများကို ထိန်းသိမ်းထားခြင်း နှင့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို အောက်တွင် စီစဉ်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ပြည့်ဝစွာ လိုက်နာရပါမည်။

တိုင်စာ တင်ပြခြင်း

တိုင်စာ မှန်သမျှ အထက်ဖော်ပြပါ အပိုဒ် ၁.၃ တွင်ဖော်ပြပါရှိသည့်နည်းလမ်းအတိုင်း တင်သွင်းရမည်။

မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း လျို့ဝှက်ထားရှိမှု

မကျေနပ်ကြောင်းတိုင်တန်းသည့် ဝန်ထမ်းများသည် မိမိ မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကို ထုတ်ဖော်ပေးရန် တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ တိုင်စာပေးပိုသည့် ဝန်ထမ်းများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ပေးရန် လုံခြုံသည့်နေရာများတွင် သိမ်းဆည်းထားခြင်းကြောင့်-

 • ဥပဒေအရသော်လည်းကောင်း၊ တရားရုံး၏ အမိန့်အရသော်လည်းကောင်း၊ ထိန်းသိမ်းရန်အာဏာအပ်နှင်းထားသောအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် မြန်မာ့နိုင်ငံခြား ငွေလဲလှယ်မှုဘဏ် သို့မဟုတ် ယင်းကဲ့သို့ လိုအပ်သောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှ လိုအပ်မှသာ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ ဝန်ထမ်းများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ဖော်ပြခြင်း
 • ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်ခြင်းသည် လုပ်ငန်းစုအတွက် ကောင်းကျိုးဖြစ်စေသည်ဟု စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့က ခံယူခြင်း
 • တိုင်တန်းချက်သည် တာဝန်မဲ့သော၊ မရိုးဖြောင့်သော (သို့) ယင်းမူဝါဒနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်အား အလွဲသုံးကာ မလိုမုန်းထားပြီး ထိခိုက်နစ်နာစေလိုသော သဘောဖြင့် တိုင်တန်းမှုဖြစ်ခြင်း
 • ယင်းဝန်ထမ်း၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို အပိုဒ် ၂.၃ ပါ ဖော်ပြချက်ကြောင့်မဟုတ်ပဲ အခြားအကြောင်းကြောင့် အများမှ သိနှင့်ထားပြီးခြင်း

တိုင်တန်းချက်များကို မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းခြင်း

လက်ခံရရှိသောတိုင်စာများအားလုံးကို အသေးစိတ် မှတ်တမ်းတင်ထားရန် တိုင်တန်းသည့် အကြောင်းအရာနှင့် နေ့စွဲအပေါ်မူတည်၍ မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းကာ ထိန်းသိမ်းထားရပါမည်။ တိုင်စာမှတ်တမ်းများကို စီမံခန့်ခွဲှရေးအဖွဲ့မှ စစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည့်အခါတိုင်းတွင် ပြနိုင်ရန် အသင့်ဖြစ်နေရမည်။

၃။ တိုင်တန်းချက်များအတွက် သုံးသပ်ချက်ကို နှင့် တိုင်တန်းချက်များကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း

ဒါရိုက်တာများ၊ အကြီးတန်းအရာရှိများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် တိုင်စာများမှလွဲ၍ သတင်းပေးပို့ တိုင်တန်းချက်များအားလုံးကို ဒါရိုက်တာမှ စာရင်းသွင်းလက်ခံရပါသည်။ လက်ခံရရှိသော တိုင်ကြားစာကို ဒါရိုက်တာမှ ကနဦးသုံးသပ်ချက်ပြုလုပ်ပြီး ပြဿနာပျောက်ကင်းအောင် ကုစားရေး၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး (သို့) ကုမ္ပဏီအနေနှင့် ဆောင်ရွက်ရမည့် အခြားလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အကြံပြုချက်ပေးရပါသည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးချက်တိုင်းကို စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ထံ တင်ပြရန်လိုအပ်ပြီး လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရပါသည်။ ဒါရိုက်တာ (သို့) အကြီးတန်း စီမံအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ဝင် (သို့) အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာနှင့် ပတ်သက်သော တိုင်စာများကို ဘုတ်အဖွဲ့၏ ဥက္ကဌထံ တင်ပြရပြီး လိုအပ်သလို အရေးယူဆောင်ရွက်သွားရမှာဖြစ်ပါသည်။

စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ ၏ သံန္ဓိဌာန်

တိုင်စာ တစ်ခုခုကိုလက်ခံရရှိသည်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည်

 • စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု (သို့) သုံးသပ်ချက်ပြုလုပ်ခြင်း။
 • ကုမ္ပဏီစာရင်းစစ်များ(သို့) ပြင်ပ စာရင်းစစ်များနှင့် အခြားကျွမ်းကျင်သူများကို နောက်ထပ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ (သို့) သုံးသပ်ချက် ပြုလုပ်ရန်ညွှန်ကြားခြင်း။
 • ပြဿနာပျောက်ကင်းအောင်ကုစားရေး၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ (သို့) သင့်လျော်သည့် အခြား အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ရန် စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့အား ညွှန်ကြားခြင်း။
 • အသေးစိတ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု (သို့) သုံးသပ်ချက်များအတွက် စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အပြင်အဖွဲ့အစည်းအား ပါဝင်လုပ်ဆောင်စေရန်။
 • တိုင်တန်းသည့် အမှုကိစ္စ ပျောက်ကင်းအောင် ကုစားရေး၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခြင်း (သို့) အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ပြင်ပဖွဲ့အစည်းအား ပါဝင်လုပ်ဆောင်စေရန်။ နှင့် / သို့
 • လုပ်ငန်းစု၏ ကောင်းကျိုးအတွက် စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် အခြားလိုအပ်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် ဆုံးဖြတ်ခြင်း။ ကုမ္ပဏီမှ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း လိုက်နာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိခြင်း။

စီမံခန့်ခွဲရေးအနေဖြင့် အရေးယူသင့်သည်ဟု ယူဆသောမည်သည့်ဝန်ထမ်းကိုမဆို ကုမ္ပဏီသည် ယင်းသို့ အရေးယူဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ကို လက်ဝယ်ထားရှိသည်။

မူဝါဒနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို အလွဲသုံးစားပြုခြင်း

မည်သည့်ဝန်ထမ်းမဆို မိမိတိုင်တန်းချက်အပေါ် အလေးအနက်မထားခြင်း၊ ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်းမရှိ၊ ချမှတ်ထားသောမူဝါဒနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို အလွဲသုံးစားပြုခြင်း (သို့) ထိခိုက်နစ်နာစေလိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တိုင်တန်းပါက လုပ်ငန်းစုအနေဖြင့် စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး ယင်းဝန်ထမ်းအား သင့်လျော်သလို အရေးယူသွားမှာဖြစ်ပါသည်။

၄။ဥပဒေများ၊ ပြဌာန်းချက်စည်းမျဉ်းများနှင့် တသမတ်တည်းဖြစ်ခြင်း

ဤလုပ်ငန်းစဉ်များကို တိုင်တန်းချက်များလက်ခံရရှိခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း (သို့) အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ပြဌာန်းထားသည့် ဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ ညွှန်ကြားချက်များ (သို့) လမ်းညွှန်ချက်များအားလုံးနှင့်အတူ တွဲဖက်၍ ဖတ်ရှုလိုက်နာရပါမည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်များသည် ဥပဒေများ၊ ပြဌာန်းချက်များ၊ စည်းမျဉ်များ၊ ညွှန်ကြားချက်များ သို့မဟုတ် လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိပါက (သို့) ဖီလာဆန့်ကျင်နေပါက ယင်းဥပဒေများ၊ ပြဌာန်းချက်များ ၊ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်းသာ အတည်ဖြစ်ရပါမည်။

၅။ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း

ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်အသုံးပြုသော ဝေါဟာရများ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို အောက်ပါအတိုင်း မှတ်ယူရပါမည်-

 • တိုင်တန်းချက် ၏ အဓိပ္ပါယ်သည် မဖွယ်မရာဖြစ်သော၊ မှားယွင်းသော၊ ဖျက်လိုဖျက်ဆီးသော၊ ရန်တုံ့ပြန်သော အကြောင်းကိစ္စအပေါ် စွပ်စွဲသည့် တိုင်တန်းချက်အားလုံး။
 • တိုင်ချက် စာရင်းသွင်းခြင်း ဆိုသည်မှာ ပေးပို့လာသော တိုင်တန်းချက်အားလုံးကို အသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်ရန် စာရင်းပြုစုထိန်းသိမ်းထားခြင်း။
 • လုပ်ငန်းစု ဆိုသည်မှာ ကုမ္ပဏီနှင့် ၎င်း၏ လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းများအားလုံး။
 • မရိုးသားမှု၊ မဖွယ်ရာမှုဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းစုမှ ခန့်အပ်ငှားရမ်းထားသော ဝန်ထမ်းတစ်ဦး ၊အရာရှိတစ်ဦး (သို့) လုပ်ငန်းစု၏ ကိုယ်စားလှယ် (သို့) ပြင်ပမှအကြံပေးများ ၊ အတိုင်ပင်ခံများ (သို့) အတတ်ပညာဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ (ပြင်ပနှင့် လုပ်ငန်းစုတွင်း စာရင်းစစ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် စာရင်းစစ် ကုမ္ပဏီများအပါအဝင်) တို့၏ ငွေစာရင်း၊ ဘဏ်စာရင်း၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ၊ ဌာနတွင်း ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်း၊ ကုမ္ပဏီတွင်း ငွေစာရင်း ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်း၊ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာနှင့် လေးစားလိုက်နာမှုနည်းလမ်း (သို့) ဘေးအန္တရာယ် /အရဲစွန့်ရမှုအား ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှု အလေ့အကျင့် စသည်တို့သည် ယေဘုယျလက်ခံထားသော ငွေစာရင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေသများ၊ စံနှုန်းများ (သို့) အလေ့အကျင့်များ စသည်တို့နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသဖြင့် သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိခြင်း၊ (သို့) ရိုးသားမှု (သို့) ဂုဏ်သိက္ခာ (သို့) ကော်မရှင် (သို့) မည်သည့်ဥပဒေ (သို့) စည်းမျဉ်းကိုမဆို ဆန့်ကျင်သည့် လုပ်ရပ် (သို့) လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှု အားလုံးကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
 • တားဆီးပိတ်ပင်ခြင်း ဆိုသည်မှာ အင်အားသုံးခြင်း၊ အခွင့်အာဏာသုံးခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ အမြဲတမ်း ဒုက္ခပေးနှောက်ယှက်ခြင်း၊ အကျပ်ကိုင်ခြင်း၊ လွန်ကဲသော ဖိအားပေးခြင်း (သို့) အခြားလုပ်ရပ် (သို့) အပြုအမူတို့ဖြင့် ဝန်ထမ်းတစ်ဦး (သို့) အရာရှိတစ်ဦးမှ မဖွယ်မရာမှု၊ မရိုးသားမလျော်ကန်မှုအား တိုင်ချက်ဖွင့်နိုင်သည့် အခွင့်အရေး လုပ်ဆောင်မှုကို အချိန်ကြန့်ကြာစေခြင်း၊ ပိတ်ဆို့မှုလုပ်ခြင်း၊ လွှမ်းမိုးခြင်း၊ စွက်ဖက်နှောက်ယှက်ရန် ကြိုးပမ်းခြင်းဖြင့် နောင်တွင် အခြားသူများအနေနှင့် ယင်းသို့မတရားမှု၊ မဖွယ်မရာမှုများကို တိုင်တန်းမှုပြုလုပ်ခြင်းမျိုး မရှိစေရန် တားဆီးပိတ်ပင်ခြင်းဖြစ်သည်။
 • ရန်တုန့်နှင်းခြင်းဆိုသည်မှာ ကုမ္ပဏီ၏ မည်သည့် ဝန်ထမ်း (သို့) အရာရှိမှ တိုင်ချက်ဖွင့်လိုသူနှင့် တိုင်ချက်မဖွင့်ဖြစ်သူအပေါ် အင်အားသုံးခြင်း၊ အခွင့်အာဏာသုံးခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်မှု၊ အမြဲတမ်း ဒုက္ခပေးနှောက်ယှက်ခြင်း၊ အကြပ်ကိုင်ခြင်း၊ လွန်ကဲသောဖိအားပေးခြင်း (သို့) မလျော်ကန်သော အပြုအမူတို့ဖြင့် ဆန့်ကျင်ခြင်း ဖြစ်သည်။