အလုပ်ချိန်၊ အချိန်ပို နှင့် အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်များ 

Policy > ရိုးမအုပ်စု၏ မူဝါဒ နှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ > အလုပ်ချိန်၊ အချိန်ပို နှင့် အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်များ 

ဝန်ထမ်းသည် အရေးပေါ်အမှုကိစ္စ တစ်ခုခုကြောင့် ((က) အလုပ်နောက်ကျခြင်း (ခ) အလုပ်မှစောပြန်လိုခြင်း (သို့) (ဂ) အလုပ်မှပျက်ကွက်ခြင်း) တို့အတွက် မိမိ၏ မန်နေဂျာထံ ကြိုတင် (သို့) သိသိချင်း အကြောင်းကြားရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အလုပ်နောက်ကျခြင်း၊ အလုပ်မှစောပြန်ခြင်း (သို့) ရက်ကြာရှည်ပျက်ကွက်ခြင်းတို့ရှိပါက ဝန်ထမ်းအား အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ပါသည်။

  1. ထမင်းစားချိန်ကို လုပ်ငန်းဌာနတစ်ခုချင်းစီ၏ လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝအရ သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ဝန်ထမ်းများသည် အထူးအလုပ်ကိစ္စတစ်ခုခု ရှိနေချိန်မှလွဲ၍ သတ်မှတ်ထားသောအချိန်တွင်သာ နေ့လည်စာ စားသုံးရပါမည်။
  2. အချိန်ပိုလုပ်သော ကြာချိန်သည် ၅ နာရီဆက်တိုက် ကျော်လွန်သွားပါက ထမင်းစားနားချိန်ကိုပါ အချိန်ပိုအလုပ်ဆင်းချိန်အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးရမည်။

ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် အလှည့်ကျတာဝန်များအတွက် တစ်ပတ်လျှင် အနည်းဆုံး နားရက်တစ်ရက်နှင့် ရုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း များအတွက် နှစ်ရက် အနားယူခွင့်ရှိပါသည်။

အလုပ် (သို့) ဝန်ဆောင်မှုသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ကြောင်းနှင့် အချိန်ပိုဆင်းခြင်းသည် အသင့်တော်ဆုံးနှင့် ကုန်ကျစရိတ် အသက်သာဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်ကို အလုပ်ရှင်မှ ကျေနပ်ခွင့်ပြုမှသာ အချိန်ပိုအလုပ်လုပ်ခြင်းကို ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားသော အများဆုံးအချိန်ပိုနာရီ နှင့်အညီ အလုပ်ရှင်မှ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးနိုင်ပါသည်။ အချိန်ပိုဆင်းခြင်းအတွက် မန်နေဂျာမှ ကြိုတင် ခွင့်ပြုချက်ပေးရပါမည်။ သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့် အထုံးအဖွဲ့များတွင် ပြဌာန်းထားသော အချိန်ပိုလုပ်ချိန်ထက် မကျော်လွန်ရပါ။ အချိန်ပိုကို အခကြေးငွေ (သို့) အစားထိုးနားရက်အဖြစ် ပေးနိုင်ပါသည်။

ဝန်ထမ်းသည် အချိန်ပိုကို (ပုံမှန်အလုပ်လုပ်ရက် သို့ အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်များ) တွင်လုပ်ရန် အထက်အရာရှိ (သို့) ဌာနမန်နေဂျာထံမှ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ကို Yoma Connect App အသုံးပြု၍ တောင်းခံရပါမည်။

အထက်အရာရှိ / ဌာနမန်နေဂျာသည် ဝန်ထမ်းများ၏အချိန်ပိုအလုပ်ဆင်းချိန်များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ အချိန်ပိုဆင်းရန် Yoma Connect App မှတဆင့် လျှောက်ထားလာသည်များကို အတည်ပြုခြင်း (သို့) ငြင်းပယ်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးရပါမည်။

လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဌာနသည် ဝန်ထမ်းများ၏ အချိန်ပိုအလုပ်ဆင်းမှုများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ငွေပေးချေမှုများကို အတည်ပြုပေးရပါမည်။

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့မှ နှစ်စဉ်သတ်မှတ်ပေးထားသည့် အများပြည်သူပိတ်ရက် ( ပြဌာန်းအားလပ်ရက်)များကို လစာပေး ခံစားခွင့်နားရက်အဖြစ် သတ်မှတ်ပါသည်။ အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်တွင် အလုပ်လုပ်ရန် လိုအပ်ပါက အချိန်ပိုအခကြေးငွေကို အလုပ်သမားဥပဒေအရ တောင်းခံနိုင်ပါသည်။